Artikelen en recensies die in de media verschenen zijn:

‘Ook de stilistisch knap uitgewerkte manier van spelen zorgt er voor dat de luisteraar zich door Margreet Prinsen drie eeuwen teruggeplaatst voelt’.  
Trouw d.d. 27-10-17 / Christo Lelie over de CD "Hinszorgel Zandeweer".

‘In een verrassende registratie hoorde men een Gagliarda van Trabaci voortreffelijk vertolkt. Ook in Bach wist zij de mogelijkheden van het instrument optimaal te benutten’. 
Haagse Courant / A.H. over Orgelconcert in Grote Kerk Den Haag.

‘De uitgebalanceerde timing, de kunst der versiering, onontbeerlijke vertragingen en versnellingen, maakten de bouw en de vorm van de muziek op een vanzelfsprekende manier duidelijk’.
Gelders Dagblad / Sietze van Kempen over Concert in het Gelderse Etten. 

Scarlatti K490 en K492: ‘Alle wisselingen in structuur  en sfeer werden door de klaveciniste zeer gericht gepresenteerd’. ‘ De vertolking van ‘Vertigo’ van Pancras Royer was bijna Scarlattiaans  van speelsigheid’.
Nieuwsblad van het Noorden / Paul Herruer.